Dela

Rudi Skočir je v slovenski likovni prostor vstopil kot ustvarjalec, ki želi hoditi svoja lastna pota v globokem prepričanju, da je pravo bogastvo v njem samem, v njegovem silovitem hotenju slikati in risati lepoto, skladnost, harmonijo, ki jih vsepovsod zazna subtilno oko, v videnjih, ki so se čedalje bolj izoblikovano kristalizirala v povsem svojski likovni rokopis. V želji, da bi upodabljal človeško figuro, pa čeprav že tolikokrat v zgodovini likovne umetnosti naslikano, ustvarjeno in videno. V več kot štirih desetletjih je ustvaril bogat opus slik, grafik, risb in ilustracij, ki ga opredeljujejo kot izvirnega in globoko iščočega umetnika z velikim občutkom za risbo in barvo, ki ju z veliko ljubeznijo razvija in nadgrajuje.