MODROST KRALJA SALOMONA

Mladinska knjiga

Ljubljana, 1990

barvna mešana tehnika/papir

33 cm × 48 cm

(izbor)