Rudolf Rudi Šimac, KAKO SE JE ZAČELO NA SOČI 1915 – I.

Grafika Soča

Nova Gorica, 2002

barvna mešana tehnika/papir

28 cm × 21 cm

(izbor)