ALMA MATER

1991

Štiribarvni zgrafit

370 cm × 470 cm

Gimnazija Jurija Vege, Idrija